De Vrije Christen

De Vrije Christen is iemand die zich Christen voelt zonder zich te verbinden aan een stroming, kerk of gemeente. Om je geloof te (her)bevestigen door middel van doop kan dan lastig zijn omdat je niet bij een gemeente kunt aankloppen met “Ik wil gedoopt worden” en vervolgens weer gaan, de meest gemeenten verwachten dan dat jij je eerst bij hen aansluit. Wij draaien dat om, wij willen je graag dopen, daarna bepaal jij zelf waar en of jij je aansluit bij een gemeente. Wij dopen op de manier zoals Johannes de Doper dat ooit deed: iedereen die dat wil en kenbaar maakt. Natuurlijk willen wij je helpen bij het vinden van een gemeente als daar behoefte aan is. Het belangrijkste is dat je kunt kiezen voor de doop om te bevestigen jij Christen bent.

Wil jij gedoopt worden, e-mail of bel ons.