Waarom dopen

Door de bijbel heen kun je lezen over de doop in Matteüs 3, Marcus 1 of Lucas 3 en 1 Petrus 3:21 bijvoorbeeld staat;  “De doop is een openbare getuigenis en een zichtbaar bewijs van innerlijke verandering en een verzoek om een goed geweten”.

Johannes riep de mensen op om zich te bekeren en zich te laten dopen. bekeren is omkeren van de verkeerde richting waar je in loopt. Ook Jezus liet zich daar toen dopen, niet om te bekeren maar om een voorbeeld voor ons te zijn. Hij vond het dus zo belangrijk om het ons voor te doen zodat wij in Zijn voetstappen kunnen volgen.

Dopen wordt ook wel gezien als een watergraf, Romeinen 6 zegt daarover; “Als wij delen in Zijn dood, delen wij ook in Zijn opstanding”.

Johannes de doper leefde een afgezonderd leven in de woestijn bij de Jordaan. Hij hield zich niet bezig met religie.  Hij deed mooi werk want hij bracht mensen uit de donkere wereld in Gods koninkrijk.
Dat mooie werk willen wij ook graag doen voor jou.